Schade verzekeringen zakelijk

Kennis en expertise

Onze kennis blijven we continue verdiepen en uitbreiden in samenwerkingen en specialisten buiten ons bedrijf om.

Dit om u van zo’n goed mogelijk advies te voorzien, zo ook bij de zakelijke verzekeringen, hiervoor werken wij samen met Alex Insurance.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Met deze verzekering zijn schadeclaims gedekt die ontstaan door letsel of materiële schade aan anderen als gevolg van de activiteiten, producten of diensten van je bedrijf.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Deze verzekering is speciaal voor bedrijven die diensten aanbieden. Het beschermt tegen kosten door claims als gevolg van fouten, nalatigheid of verkeerd advies dat kan leiden tot financiële verliezen voor je klanten.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering, ook bekend als D&O-verzekering, dekt claims tegen bestuurders en managers voor beslissingen en gedragingen. Dit beschermt ze tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor claims van aandeelhouders, medewerkers, klanten en anderen. Claims kunnen voortkomen uit fouten, slecht management, fraude, overtredingen van wetten, enzovoort. Een D&O-verzekering dekt doorgaans juridische kosten en eventuele schadevergoedingen, evenals persoonlijke financiële verliezen van bestuurders.

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering compenseert verloren inkomsten en extra kosten door gedekte schade, zoals brand of waterschade, die tijdelijke onderbrekingen in je bedrijfsactiviteiten veroorzaakt.

Inventaris- en Goederenverzekering

Hiermee ben je gedekt tegen schade aan inventaris, voorraden, goederen en bedrijfsmiddelen door gebeurtenissen zoals brand, diefstal of vandalisme.

Opstalverzekering

Als je een bedrijfsgebouw bezit, dekt deze verzekering schade aan het gebouw zelf, inclusief fundering, muren, dak, ramen en deuren, door zaken als brand, storm, inbraak en andere gedekte incidenten.

Huurdersbelang-verzekering

Deze verzekering is relevant wanneer je als huurder verbeteringen hebt aangebracht aan het gehuurde pand. Het dekt die verbeteringen die de eigenaar niet verzekert.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als je als ondernemer arbeidsongeschikt wordt door ziekte of letsel, biedt deze verzekering inkomensbescherming door een uitkering.

Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering

Deze verzekering geeft juridische bijstand en dekt kosten bij geschillen met bijvoorbeeld klanten, leveranciers of werknemers.

Zakelijke Autoverzekering

Als je bedrijfsvoertuigen hebt, is een zakelijke autoverzekering noodzakelijk. Deze dekt schade door ongevallen, diefstal of vandalisme.

Werkmaterieelverzekering

Deze verzekering dekt schade aan rijdend werkmaterieel zoals heftrucks en graafmachines, evenals aan de omgeving. Extra dekkingen zijn beschikbaar, zoals bijvoorbeeld eigen-gebrekdekking of dekking voor schade aan ondergrondse zaken.

Cyberverzekering

Deze verzekering beschermt je bedrijf tegen schade door cyberaanvallen, zoals gegevensinbreuken, cyberafpersing of bedrijfsonderbrekingen door een cyberincident.

Inkomensverzekering / Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering minimaliseert de financiële impact als werknemers ziek zijn. Je bent wettelijk verplicht om gedurende maximaal twee jaar minstens 70% van het salaris door te betalen. Dit kan zelfs 100% zijn in het eerste ziektejaar. Dit heeft grote financiële gevolgen, aangezien de loonkosten doorgaan en er ook productiviteitsverlies is tijdens de ziekteperiode. De verzuimverzekeraar compenseert het verzekerde salarisdeel en eventuele werkgeverslasten na de eigenrisicoperiode.

Kredietverzekering / Debiteurenbeheer

Een kredietverzekering beschermt je bedrijf tegen het risico van wanbetaling. Hiermee verbeter je je debiteurenbeheer en kun je veilig en verantwoord groeien. Je hebt toegang tot financiële informatie over klanten en kunt een beroep doen op incassoprofessionals. Als je op rekening aan andere bedrijven levert en je wilt je geen zorgen meer maken over onbetaalde facturen, dan is een kredietverzekering een goed idee.

C.A.R/ Bouw-Montageverzekering

Met een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) ben je verzekerd tegen materiële schade die optreedt tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Dit omvat schade door brand, storm, diefstal, maar ook door fouten in ontwerp of constructie. Standaard opstalverzekeringen of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen dekken dit risico meestal niet.

Wil je direct contact bel ons dan tijdens kantooruren op 085-0601228 of mail ons op info@startgoedhypotheekadvies.nl.

Contact